Nasyid

Friday, March 23, 2012

Jihad Para Sahabat Nabi

Dari Jabir RA berkata: Ada seorang lelaki bertanya: “Di manakah diriku, wahai Rosululloh, jika aku terbunuh?” beliau menjawab: “Di surga.” Maka lelaki itu segera membuang beberapa butir kurma di tangannya, lalu ia berperang sampai terbunuh.” (HR. Muslim)

Dari Anas RA berkata: Rosululloh SAW dan para sahabatnya berangkat untuk bisa mendahului orang-orang musyrik menuju Badar. Kemudian datanglah orang-orang musyrik. Maka Rosululloh SAW bersabda: “Jangan ada seorang pun yang maju ke arah sesuatu melainkan aku perintahkan.” Kemudian orang-orang musyrik semakin dekat. Maka beliau bersabda: “Bangkitlah menuju surga seluas langit dan bumi.” Umair bin Humam Al-Anshori RA berkata: “Wahai Rosululloh, surga seluas langit dan bumi?” beliau berkata: “Ya.” Umair berkata, “Bakh…bakh…” “Apa yang mendorongmu mengatakan bakh…bakh, wahai Umair?” tanya Rosululloh SAW. Ia berkata: “Tidak ya Rosululloh, hanya aku berharap bisa menjadi salah satu penghuninya.” Beliau berkata: “Sesungguhnya kamu salah satu penghuninya.” Sejurus kemudian, ia mengeluarkan beberapa butir kurma dari tempat anak panahnya lalu ia memakannya. Setelah itu berkata, “Kalau aku hidup hingga aku makan semua kurmaku ini, sungguh itu waktu yang lama.” Akhirnya ia membuang kurmanya yang masih tersisa, setelah itu ia berperang melawan orang-orang musyrik hingga terbunuh.” (HR. Muslim)

Dan dari Nuaim bin Hammar, bahwasannya ada seorang lelaki bertanya kepada Rosululloh SAW: “Siapakah syuhada terbaik?” beliau bersabda: “Orang-orang yang bertemu musuh dalam barisan, tidak pernah menolehkan wajahnya sampai terbunuh. Mereka itu berjalan di bilik-bilik tertinggi di surga dan Robbmu tertawa kepada mereka, dan jika Robbmu tertawa kepada seorang hamba di dunia maka hamba itu tidak akan dihisab.” (HR. Ahmad dan Abu Ya‘la)

Dari Barro’ RA berkata: “Nabi SAW didatangi seorang lelaki yang memakai baju besi, ia berkata: “Wahai Rosululloh, aku berperang ataukah masuk Islam?” beliau menjawab: “Masuk Islamlah kemudian berperang.” Maka ia masuk Islam dan berperang sampai terbunuh. Maka Rosululloh SAW bersabda: “Ia beramal sedikit tapi diberi pahala banyak.” (Muttafaq ‘Alaih, ini lafadz Bukhori)

Dari Abu Huroiroh RA dari Rosululloh SAW bersabda: “Termasuk penghidupan manusia yang terbaik adalah seorang lelaki yang memegang kendali kudanya di jalan Alloh, ia terbang di atas punggungnya. Setiap kali mendengar suara datangnya musuh atau kebangkitan ke arah musuh, ia terbang ke sana mencari mati di tempatnya. Atau lelaki di tengah kambingnya yang berada di salah satu puncak gunung ini, atau salah satu dari perut lembah ini, ia menegakkan sholat dan menunaikan zakat serta beribadah kepada Robbnya sampai kematian menjemputnya. Ia tidak berhubungan dengan manusia kecuali dalam urusan kebaikan.” (HR. Muslim)

2 comments:

 1. IMAM MAHDI MENYERU:
  BENTUKLAH PASUKAN FI SABILILLAH DISETIAP DESA
  SAMBUTLAH UNDANGAN GUBERNUR MILITER ISLAM

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata
  kalian.

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang
  kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-
  lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini
  daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia,
  diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu
  dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang
  lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha
  kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah
  agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan
  setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman,
  ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi
  Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis
  yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah
  FITNAH

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu)
  orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-
  perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah

  217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi

  kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa.

  Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan
  bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan
  apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan
  agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika
  mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang
  yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal
  dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang
  terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam,

  berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  Masukan Kode yang sesuai dengan Bakat Karunia Allah yang Antum miliki.

  301. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Pembunuh Thogut / Tokoh-tokoh Politik Musuh Islam

  302. Pasukan Bendera Hitam Batalion Serbu
  - ahli segala macam pertempuran
  - ahli Membunuh secara cepat
  - ahli Bela diri jarak dekat
  - Ahli Perang Geriliya Kota dan Pegunungan

  303. Pasukan Bendera Hitam Batalion Misi Pasukan Rahasia
  - Ahli Pelakukan pengintaian Jarak Dekat / Jauh
  - Ahli Pembuat BOM / Racun
  - Ahli Sandera
  - Ahli Sabotase

  304. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Elit Garda Tentara Khilafah Islam

  305. Pasukan Bendera Hitam Batalion Pasukan Rahasia Cyber Death
  - ahli linux kernel, bahasa C, Javascript
  - Ahli Gelombang Mikro / Spektrum
  - Ahli enkripsi cryptographi
  - Ahli Satelit / Nuklir
  - Ahli Pembuat infra merah / Radar
  - Ahli Membuat Virus Death
  - Ahli infiltrasi Sistem Pakar

  Dari Barro’ RA berkata: “Nabi SAW didatangi seorang lelaki yang
  memakai baju besi, ia berkata: “Wahai Rosululloh, aku berperang
  ataukah masuk Islam?” beliau menjawab: “Masuk Islamlah kemudian
  berperang.” Maka ia masuk Islam dan berperang sampai terbunuh. Maka
  Rosululloh SAW bersabda: “Ia beramal sedikit tapi diberi pahala
  banyak.” (Muttafaq ‘Alaih, ini lafadz Bukhori)

  email : seleksidim@yandex.com atau
  email : angsahitam@inbox.com

  ReplyDelete
 2. WILAYAH KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Bismillahir Rahmanir Rahiim

  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
  MENERBITKAN SURAT SECARA RESMI
  NOMOR : 1436H-RAJAB-02

  PETA ASAL WILAYAH
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Maha Suci Allah yang di tangan-Nya Kekuasaaan Pemerintahan atas segala
  sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
  Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala Kerajaan, dan Dia Maha
  Kuasa atas segala sesuatu,
  Wahai Rabb Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi maupun Kerajaan yang Ada
  diantara Keduanya, Sesunggunya Engkau Maha Kuasa atas Segala Sesuatu

  yang Engkau Kehendaki.

  Wahai Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
  Hamba memohon Ampun dan Kasih Sayang-Mu,
  Kami Hamba-Mu yang Dhoif Mohon Izin untuk melakukan Ijtihad Syiasah

  Allaahumma sholli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shol
  laita alaa aali Ibroohiim ,
  wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarokta alaa aali
  Ibroohiim fil aalamiina innaka hamiidum majiid.

  Pada Hari Ini Hari Isnain 1 Rajab 1436H
  1. Kami sampaikan Kabar Gembira bahwa Asal Mula wilayah
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu adalah dari Sabang hingga
  Maurake

  2. Wilayah Negeri dari Sabang hingga Mauroke yang dihuni oleh Umat
  Islam yang Sholeh-sholeh kami beri Namanya sesuai dengan Hadist
  Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjadi Wilayah Negeri Syam.

  3. Peta Wilayah Indonesia Kami Hapus diganti dengan Nama Wilayah Syam

  (Negeri
  Ummat Islam Akhir Zaman)

  4. RI bubar dan Hilang, Berganti Nama Organisasi Penyamun Indonesia

  (OPI)

  "Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap

  keraslah terhadap mereka." (QS. Al-Taubah: 73, Al-Tahrim: 9)


  Kepada para Alim Ulama cerdik cendikia Islam, Mari bersama-sama kita
  tegakkan Islam dan menjadikan AlQuran dan As Sunnah Rasulullah SAW
  menjadi satu-satunya sumber hukum yang berkuasa di Wilayah Syam.

  Umat Islam tidak layak untuk hidup tentram di-RI,
  RI adalah bagian dari Negara Zionis Internasional, Negara Dajjal.

  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah (Melayu) menghimbau melalui
  Aqidah Islam bahwa Semua Negara binaan Dajjal adalah Jibti dan Thagut
  yang harus dihancurkan, bukan menjadikannya tempat bernaung dan merasa
  hidup tentram di dalamnya sampai akhir hayat.

  Akhir Zaman adalah Masa-nya seluruh umat islam harus berperang melawan
  Zionis Internasional yang di Komandoi Israel. Waktu akan kian mendekat
  Maka Umat Islam secara terpaksa atau secara ikhlas menjadi dua
  gelombang besar wala kepada Zionis atau wala kepada Islam.

  Bila Umat Islam yang berada di Wilayah Negeri Syam ridha pasrah dan
  tunduk dibawah Tekanan OPI (organisasi Penyamun Indonesia), maka
  bersiaplah menjadi negeri yang mengerikan.

  Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan
  mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan
  hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.
  (Qs. At-Thalaq :8)

  Dan demikianlah Kami jadikan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat
  yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan
  mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka
  tidak menyadarinya. (Qs. Al-an am : 123)

  Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-
  negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat
  pedih lagi keras. (Qs. Huud:102)

  Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang teIah Kami
  binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai
  penggantinya. (Qs. Al-Anbiyaa:11)


  Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang Kafir (OPI) yang ada
  disekitar kamu, hendaklah mereka merasakan keganasan darimu,
  ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertaqwa (Qs. At-Taubah:123)

  ..dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun
  memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta
  orang-orang yang bertakwa. (Qs. At-Taubah:36)

  PANGLIMA PERANG PASUKAN KOMANDO PANJI HITAM
  Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh
  angsahitam@inbox.com

  ReplyDelete